Референции за нас

Диам 2000 – ООД ®

  • „ГБС – София“ АД

Диам 200 ООД - Референция - Главболгарстрой

  • ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – „СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“

 

Диам 2000 ООД - Референция - Държавно предприятие - Строителство и възстановяване

 

  • Община Божурище – СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Диам 2000 ООД - Референция - Община Божурище - Област Софийска
  • ТЕРНА АД 
ДИАМ 2000 ООД  - Референция - Терена АД