• Заснемане на фасади и изработване на 3-D модел на сгради
  • Фасадни и силуетни планове