Оборудване
Оборудване:
  • ТОТАЛНИ СТАНЦИИ
  • ПРЕЦИЗНА ДВУЧЕСТОТНА GPS АПАРАТУРА ЗА ВИСОКОТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ
  • ПРЕЦИЗНА ЕДНОЧЕСТОТНА GPS АПАРАТУРА ЗА ВИСОКОТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ
  • НАВИГАЦИОННА GPS АПАРАТУРА
  • НИВЕЛИР
  • ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
  • ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ 4х4
  • Софтуер за геодезически дейности:АКСТЪР, TPLAN, AutoCad