Прецизни геодезически измервания

асдсадсадсадсадсад
адсд
сад
асд
асд