Въжено – кабинкова линия „Боровец 1100 – Бандерата – Маркуджици”

  • Трасиране и координиране оста на линейното съоръжение
  • Геодезическа снимка
  • Парцеларен план
  • Изготвяне на скици – проект с отразени отдели и подотдели на горските територии
  • Изменение на кадастралната карта на гр. Самоков на засегнатите имоти

Възложител: “ГБС – СОФИЯ” АД
Отвори проекта в пълен размер