м. ”Врана – Лозен – Триъгълника”, р-н Панчарево, гр. София

  • Трасиране и координиране на осова мрежа на план за регулация и застрояване
  • Дворищно – трасировъчни карнети
  • Нивелационнен план и нивелетен проект за вертикално планиране
  • Надлъжни профили

Възложител: Столична Община – ДАГ
Отвори проекта в пълен размер

 

Варна - Лозен - Триъгълника , р-н Панчарево, гр. София