Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив – Свиленград от коридори IV и IX: Първомай – Свиленград – Гари: с. Чешнегирово, с. Катуница, с. Кочово, гр. Първомай, с. Поповица, с. Садово, с. Виница, с. Караджалово, с. Крум, с. Скобелево, с. Сталево, с. Ябълково, с. Бисер, гр. Харманли, с. Преславец, гр. Любимец

  • Геодезическа снимка
  • Трасировъчни планове
  • Проект за вертикално планиране
  • Картограма на земните маси

Възложител: Министерство на транспорта, НКЖИ
Отвори проекта в пълен размер

7. Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив – Свиленград от коридори IV и IX: Първомай – Свиленград - Гари:  с. Чешнегирово, с. Катуница, с. Кочово, гр. Първомай, с. Поповица, с. Садово, с. Виница, с. Караджалово, с. Крум, с. Скобелево, с. Сталево, с. Ябълково, с. Бисер, гр. Харманли, с. Преславец, гр. Любимец