ИКЕА СОФИЯ – Търговски комплекс, офиси, заведение за общ. хранене, шоурум, подземни и надземни паркинги

  • Строителен контрол по време на цялото строителство

Възложител: „ТЕРНА“ АД
Отвори проекта в пълен размер