Апартаментни хотели с обществено обслужване в имот 502 и 754, м. „Малинова долина – бункера”, р-н Витоша, гр.София

  • Геодезическа снимка
  • Инвестиционен проект за вертикално планиране
  • Надлъжни профили

Възложител: “ВИТОША РИЗОРТ” ООД
Отвори проекта в пълен размер