Централен Боровец 1100, Пашаница 1, Пашаница 2, Бандерата

  • Специализирана кадастрална карта
  • План за регулация
  • Идеен план – схема за вертикално планиране
  • Надлъжни профили

Възложител: “РИЛА – САМОКОВ – 2004” АД, “ГБС – СОФИЯ” АД
Отвори проекта в пълен размер

Боровец-1100-Пашаница1-Пашаница2